جدول و نتایج کامل بازیهای جامجهانی فوتبال 2010 در افریقایجنوبی

 گروه A
آفریقاى جنوبى، مکزیک، اروگوئه و فرانسه 
 

بازی

روز و زمان

مکان بازی

 

نتیجه

 

1

جمعه ?? خرداد (ساعت ??و ?? دقیقه)

ژوهانسبورگ

آفریقاى جنوبى

  

مکزیک

2

جمعه ?? خرداد (ساعت ??)

کیپ تاون

اروگوئه

  

فرانسه

17

چهارشنبه، ?? خرداد (ساعت ??)

پرتوریا

آفریقاى جنوبى

  

اروگوئه

18

پنج شنبه ?? خرداد (ساعت ??)

یولوکوانه

فرانسه

  

مکزیک

33

سه شنبه اول تیر (ساعت ?? و ?? دقیقه)

روشتنبورگ

مکزیک

  

اروگوئه

34

سه شنبه اول تیر (ساعت ?? و ?? دقیقه)

مانگونانگ

فرانسه

  

آفریقاى جنوبى

 

گروهB
آرژانتین- نیجریه- کره جنوبى و یونان
 

بازی

روز و زمان

مکان بازی

 

نتیجه

 

1

شنبه ?? خرداد (ساعت ??و?? دقیقه)

ژوهانسبورگ

آرژانتین

  

نیجریه

2

شنبه ?? خرداد(ساعت ??)

بندر الیزابت

کره جنوبى

  

یونان

17

پنج شنبه ?? خرداد (ساعت ??و?? دقیقه)

مانگونانگ

یونان

  

نیجریه

18

پنج شنبه ?? خرداد (ساعت ??)

ژوهانسبورگ

آرژانتین

  

کره جنوبى

33

سه شنبه اول تیر(ساعت ??)

دوربان

نیجریه

  

کره جنوبى

34

سه شنبه اول تیر (ساعت ??)

پولوکوانه

یونان

  

آرژانتین

 

گروه C
انگلستان- آمریکا- الجزایر و اسلوونى
 

بازی

روز و زمان

مکان بازی

 

نتیجه

 

1

شنبه ?? خرداد (ساعت ??)

روشتنبورگ

انگلستان

  

آمریکا

2

یکشنبه ?? خرداد( ?? )

پولوکوانه

الجزایر

  

اسلوونى

17

جمعه ?? خرداد (?? و ?? دقیقه)

ژوهانسبورگ

اسلوونى

  

آمریکا

18

جمعه?? خرداد (ساعت ??)

کیپ تاون

انگستان

  

الجزایر

33

چهارشنبه  ? تیر( ?? و ?? دقیقه)

بندر الیزابت

اسلوونى

  

انگلستان

34

چهارشنبه ? تیر(?? و ?? دقیقه)

پرتوریا

آمریکا

  

الجزایر

 

 گروهD
آلمان- استرالیا- صربستان و غنا
 

بازی

روز و زمان

مکان بازی

 

نتیجه

 

7

یکشنبه ?? خرداد (ساعت ??)

دوربان

آلمان

  

استرالیا

8

?? یکشنبه خرداد (ساعت ??و?? دقیقه)

پرتوریا

صربستان

  

غنا

21

جمعه ?? خرداد (ساعت ??)

بندر الیزابت

آلمان

  

صربستان

24

سه شنبه ?? خرداد (ساعت ??و?? دقیقه)  

روشتنبورگ

غنا

  

استرالیا

39

چهارشنبه? تیر (ساعت ??)

ژوهانسبوگ

غنا

  

آلمان

40

چهارشنبه ? تیر (ساعت ??)

نلسپروئیت

استرالیا

  

صربستان

 برچسب ها : , ,