اموزش بازی ایتالیایی

بازی ایتالیایی

1.e4 e5

2.Nf3 Nc6

3.Bc4 Bc5

4.d3 Nf6

5.Nc3 d6

6.Bg5 h6

7.Bxf6 Qxf6

8.Nd5 Qd8

9.c3 Ne7

شاخه ای دیگراز بازی ایتالیایی

1.e4 e5

2.Nf3 Nc6

3.Bc4 Bc5

4.d3 Nf6

5.Nc 3d6

6.Be3 Qe7

7.Qd Nd8

شاخه ای دیگراز بازی ایتالیایی

1.e4 e5

2.Nf3 Nc6

3.Bc4 Bc5

4.Nf6 d6

5.d4 exd4

6.cxd4 Bb6

7.Nc3 Nf6

8.Be3 Bg4

9.Bb3 o-o

10.Qd3

شاخه ای دیگراز بازی ایتالیایی

1.e4 e5

2.Nf3 Nc6

3.Bc4 Bc5

4.Nf6 Qe7

5.d4 Bb6

6.a4 a6

7.o-o d6

8.h3 Nf6

شاخه ای دیگراز بازی ایتالیایی

1.e4 e5

2.Nf3 Nc6

3.Bc4 Bc5

4.d3 Nf6

5.d4 exd4

6.cxd4 Bb4+

7.Nc3 Nxe4

8.o-o Bxc3

9.d5 Bf6

10.Re1 Ne7

11.Rxe4 d6

12.Bg5 Bxg5

13.Nxg5 o-o

14.Nxh7

http://peyman.parsiblog.com


علایم قراردادی و اختصاری در شطرنج

N= اسب

 B= فیل

 R= رخ

 Q=وزیر

 K= شاه

 o-o = قلعه کوچک

 + = کیش

 x = گرفتن مهره 

o-o-o=قلعه بزرگ

~ =حرکت دلخواه یا اجباری

 ! =حرکت خوب

!! =حرکت عالی

? =حرکت بد

 ?? =حرکت خیلی بد

?! =حرکت مشکوک/جالب توجه

= به معنی برابری یا تعادل طرفین

http://peyman.parsiblog.com/


دفاع سیسیلی

دفاع سیسیلی

1.e4           c5

2.Nf3          e6

3.d4       cxd4

4.Nxd4      Nf6

5.Nc3       Nc6

6.Ndb5     Bb4

7.a3    Bxc3+


8.Nxc3       d5

9.exd5   exd5

10.Bd3     o-o

11. o-o        

 

شاخه ای دیگر از دفاع سیسیلی

(واریاسیون " شونینگن" )

 

1.e4         c5

2.Nf3        d6

3.d4     cxd4

4.Nxd4   Nf6

5.Nc3      e6

6.Be2    Nc6

7.o-o    Be7

8.Be3     o-o

9.f4        a6

10.Bf3    Qc7

 

شاخه ای دیگر از دفاع سیسیلی

(واریاسیون" دراگون")

 

1.e4            c5

2.Nf3          d6

3.d4        cxd4

4.Nxd4     Nf6

5.Nc3         g6

6.Be2       Bg7

7.o-o        o-o

8.Be3      Nc6

9.Nb3      Be6

10.f4        Na5

11.f5        Bc4

12.Nxa5  Bxe2

13.Qxe2 Qxa5

 

شاخه ای دیگر از دفاع سیسیلی

(واریاسیون "بسته")

 

1.e4           c5

2.Nc3       Nc6

3.g3           g6

4.Bg2       Bg7

5.d3           e6

6.Be3       Nd4

7.Nce2     Ne7

8.c3       Nxe2

9.Nxe2       d6

10.o-o      o-o

11.Qd2    Re8

 

 

شاخه ای دیگر از دفاع سیسیلی

(گامبی سیسیلی)

 

1.e4           c5

2.b4       cxb4

3.a3         d5!

4.exd5  Qxd5

5.Bb2        e5

6.axb4  Bxb4

7.Nc3    Bxc3

8.Bxc3    Nc6

http://peyman.parsiblog.com/


دانلود آموزش چند نوع بازی

این اموزش ها به صورت pdf میباشد برای دانلود روی ان ها کلیک راست کرده و گزینه save target as را انتخاب کنید

RUY LOPEZ  بازی روی لوپز


 OTHER OPEN GAMES دیگر بازیهای باز


FRENCH DEFENCE دفاع فراسنه


SICILIAN DEFENCE دفاع سیسیلی

 OTHER SEMI-OPEN GAMES بازیهای مثل کاروکان و پیرک و دفاع مدرن و اسکاندیناویو..

QUEEN"S GAMBIT بازیهای
W 1. d4 d5

NIMZO-INDIAN DEFENCE دفاع نیمزو هندی


KING"S INDIAN DEFENCE بازیهای مثل بنونی مدرن - گامبی بنکو - دفاع گرونفلدو..


OTHER QUEEN"S PAWN OPENINGS
Includes Dutch Defence, Colle System, Torre and Trompowski Attacks, Catalan Opening.

ENGLISH OPENING
A popular Grandmaster choice - also includes Reti, Bird"s, Nimzo-Larsen Attack etc.